Predsedništvo predvodi HJC u svim verskim, pravnim i poslovnim  pitanjima kao i u redovnim pitanjima koja su značajna za život i rad HJC, u skladu sa Statutom, Verovanjima i Ciljevima. Predsedništvo se bira na mandat od 5 godina  sa mogućnošću reizbora.

Viktor Sabo

Viktor Sabo
predsednik HJC

e mail: vitorixe@eunet.rs
mob.tel: +381 63 77 35 009
skype: Viktor Sabo

Jovica Popov

Jovica Popov
starešina HJC

e mail: popov.jt@gmail.com
mob.tel: +381 64 26 39 816
skype: Jovica Popov

Aleksandar Kalko

Aleksandar Kalko
starešina HJC

e mail: kalkoaleksandar@open.telekom.rs
mob.tel: +381 64 22 89 421
skype: Aleksander Kalko

Miroslav Čobrda

Miroslav Čobrda
sekretar HJC

e mail: miki.cobrda79@gmail.com
mob.tel: +381 64 40 54 744
skype: miroslav.cobrda