images (1)U najdubljem predanju i vernosti navedenom Veroispovedanju, HJC postoji da bi unapredila sledeće Ciljeve:

1. Obožavanje Boga
2. Propovedanje jevanđelja
3. Pravedan život u crkvi i društvu
4. Rast crkve
5. Humanitarni rad
6. Učeništvo