Hristova Jevanđeoska Crkva je protestanska jevanđeoska crkva sa pentakostalnim usmerenjem.
Glavno sedište je u Subotici, Ivana Zajca 17
Preregistrovanjem po zakonu o crkvama i verskim zajednicama iz 2006. god. i usklađivanjem imena sa zakonom registrovana je pod imenom Hristova Jevanđeoska Crkva. (Ministarstvo vera i dijaspore Republike Srbije; broj rešenja:080-00-24/2011-10)
Spisak crkava i verskih zajednica na web sajtu:
Ministarstvo pravde i državne uprave Republike Srbije
http://www.mpravde.gov.rs/registar.php?id=1138