Kao što postoje fizički zakoni koji vladaju u prirodi, tako postoje i duhovni zakoni koji upravljaju tvojim odnosom.
________________________________________
1. PRVl ZAKON
BOG TE VOLI I ZA TVOJ ŽIVOT IMA PREDIVAN PLAN
(Navedene citate iz Biblije potraži, ako je moguće, iz Biblije)
BOŽJA LJUBAV
» je Bog tako ljubio svet da je dao Svog jedinorođenog Sina, da svaki koji veruje u Njega ne pogine, nego da ima život večni« (Ivan 3:16).
BOŽJI PLAN
» Ja sam došao da ljudi imaju život i to u izobilju«, izjavljuje Hrist, što znači da im život bude potpun i smislen. (Jovan 10:10b).
A zašto većina ljudi nema izobilan život?
________________________________________
2. DRUGI ZAKON kaže
DA JE ČOVEK GREŠAN I ODVOJEN OD BOGA, PA NE MOŽE POZNAVATI BOZJI PLAN ZA SVOJ ŽIVOT NITI ISKUSITI BOŽJU LJUBAV.
ČOVJEK JE GREŠAN
» su svi sagrešili i izgubili su slavu Božju« (Rimljanima 3:23).
Čovek je bio stvoren da živi u zajedništvu sa Bogom, ali zbog svoje sebične volje odlučio je ići svojim putem, pa je zajedništvo sa Bogom bilo prekinuto. Sebičnu volju izraženu buntovnim stavom prema Bogu ili pasivnom ravnodušnošću, Biblija naziva greh.
ČOVEK JE ODVOJEN
» plata za greh je smrt« (što znači duhovno odvojenje od Boga) (Rimljanima 6:23).

Bog je svet, a čovek grešan. Između Boga i čoveka nalazi se provalija koja ih razdvaja. Čovek neprestano pokušava svojim vlastitim naporima (dobrim životom, moralnošću, filozofijom, religioznošću i sl.) doći do Boga i smislenog života, ali njegovi pokušaji su bezuspešni.
Treći zakon daje nam jedino
rešenje te dileme…
________________________________________
3.TREĆI ZAKON
ISUS HRIST JE JEDINA BOŽJA ZAMENA ZA ČOVEKOV GREH. KROZ NJEGA MOŽEŠ SPOZNATI I ISKUSITI BOŽJU LJUBAV I PLAN ZA SVOJ ŽIVOT!
ON JE UMRO ZA NAS
» Bog pokazao svoju ljubav prema nama time što je Hrist, dok smo još bili grešnici, umro za nas.« (Rimljanima 5:8).
ON JE USKRSNUO
» je posle svoje muke takođe pružio mnoge dokaze da je živ: ukazivao im se četrdeset dana i govorio im o kraljevstvu Božjem« (Dela 1:3).
ON JE JEDINI PUT
» mu reče: Ja sam put, istina i život. Niko ne može doci Ocu osim kroz Mene!« (Jovan 14:6)

Bog je premostio bezdan koji nas razdvaja, poslavši Svojega Sina, Isusa Hrista da umre na krstu za naše grehe.
Nije dovoljno samo poznavati ta tri zakona…
________________________________________
4. ČETVRTI ZAKON
MORAMO LIČNO PRIMITI ISUSA HRISTA KAO SPASITELJA I GOSPODA: TADA MOŽEMO SPOZNATI I ISKUSITI BOŽJU VOLJU I PLAN ZA SVOJ ŽIVOT.
MORAMO PRIMITI HRISTA
» svima koji ga primiše dade vlast da postanu deca Božja: onima koji veruju u Njegovo ime« (Jovan 1:12).
HRISTA PRIMAMO KROZ VJERU
»milošću ste spašeni – po veri. To ne dolazi od vas, to je dar Božji. To ne dolazi od dela, da se niko ne bi hvalisao« (Efežanima 2:8-9) .
HRISTA PRIMAMO LIČNIM POZIVOM
(Govori Hrist): » stojim na vratima i kucam, ako neko čuje moj glas i otvori vrata ući ću k njemu« (Otkrivenje 3:20)
Prihvatiti Boga znači okrenuti se ka Bogu od sebe, pouzdati se da će Hrist doći u naš život i oprostiti naše grehe i učiniti nas onakvim kakvima želi. Nije dovoljno pristati na temelju razuma na Njegov zahtev ili proći kroz izvesna čulna iskustva.
Ova dva kruga predstavljaju dve vrste života:
Koji krug predstavlja tvoj život? Koji krug bi želeo da predstavlja tvoj život?
Sledi objašnjenje kako možeš primiti Hrista:
________________________________________
UPRAVO SADA MOŽEŠ PRIMITI KRISTA VEROM KROZ MOLITVU
(Molitva je razgovor s Bogom)
Bog poznaje tvoje srce i ne zanimaju ga toliko tvoje reči, koliko stav tvojega srca. Ovako bi, otprilike, trebala izgledati tvoja molitva:
» Isuse, shvatam da sam živeo sebičnim životom i da sam protiv Tebe sagrešio.Oprosti mi grehe. Otvaram svoj život i primam Te kao Spasitelja i Gospoda.Vladaj mojim životom. Učini me onakvim kakvim želiš.«
Da li ova molitva izražava želju tvojeg srca?
Ako izražava, moli tu molitvu upravo sada i Hrist će ući u tvoj život kao što je i obećao.
KAKO MOŽEŠ ZNATI DA JE HRIST U TVOJEM ŽIVOTU?
Jesi li primio Hrista u svoj život? Prema Otkrivenju 3:30, gde se Hrist nalazi upravo sada? Hrist je rekao da će ući u tvoj život. Može li te On prevariti? Onda, gde je? Po kom autoritetu znaš da je Bog odgovorio na tvoju molitvu? (Na temelju istinitosti samoga Boga i Njegove Reči) .
BIBLIJA OBEĆAVA VEČNI ŽIVOT ONIMA KOJI PRIME HRISTA
» ovo je to svedočanstvo: Bog nam je dao život večni, i taj je život u njegovom Sinu. Ko ima Sina, ima život, ko nema Sina Božjega nema života. Ovo pišem vama koji verujete u ime Sina Božjega, da znate da imate život večni« (1. Jovanova 5:11-13).
Što češće zahvaljuj Bogu što je Hrist u tvom životu i što te nikada neće ostaviti (Jevrejima 13:5). Možeš znati da Hrist prebiva u tebi i da ima život večni, od prvog trenutka kada si ga upoznao na temelju Njegovog obećanja. Nikada te neće prevariti.
Šta je s osećajima?
________________________________________
NE OSLANJAJ SE NA OSEĆAJE
Naš je autoritet obećanje Božje Reči, a ne osećaji. Hrišćani žive po veri, u ličnom pouzdanju u Boga i Njegovu Reč. Ovaj crtež prikazuje vezu između činjenice (Bog i Njegovu Reč), vere (našeg pouzdanja u Boga i Njegovu Reč) i osećaja (rezultat naše vere i poslušnosti) Jovan 14:21.
Lokomotiva će se kretati sa ili bez vagona. Nemoguće je da vagoni vuku lokomotivu, već lokomotiva vuče vagone. Isto je s nama hrišćanima, ne smemo se osloniti na osećaje, već se moramo verom pouzdati u Boga i u Njegova obećanja opisana u Bibliji.
ŠTA SADA, KAD Sl PRIMIO HRISTA?
U trenutku kad si na temelju vere primio Hrista dogodile su se mnoge stvari, uključujući ove:
1. Hrist je ušao u tvoj život (Otkrivenje 3:20, Kološanima 1:27)
2. Oprošteni su ti gresi (Kološanima 1:14).
3. Postao si Božje dete ( Jovan 1:12).
4. Započeo si nov život za koji te Bog stvorio (Jovan 10:10b, 2. Korinćanima 5:14, 15, 17).
Možeš li zamisliti nešto divnije od primanja Hrista? Želiš li upravo sada kroz molitvu zahvaliti Bogu na svemu što je učinio za tebe? Čin zahvaljivanja Bogu dokazuje tvoju veru.
A šta sada?
________________________________________
PREDLOZI ZA HRIŠĆANSKI RAST
Duhovni rast proizlazi iz pouzdanja u lsusa Hrista. » će živeti od vere« (Galaćanima 3:11).
Život vere će ti omogućiti da se sve više pouzdaješ u Boga u svakoj sitnici života i da praktikuješ sledeće:
1. Da svakog dana dođeš Bogu u molitvi (Jovan 15:7)
2. Da svaki dan čitaš Božju Reč (Dela 17:11) – započni s Jevandjeljem po Jovanu.
3. Da neprestano budeš poslušan Bogu, (Jovan 14:21).
4. Da svedočiš za Hrista svojim životom i rečima (Matej 4:19 i Jovan 15:8).
5. Da se oslanjaš na Boga u svakoj sitnici svojega života (1. Petrova 5:7).
6. Da dopustiš Svetom Duhu da vlada tvojim svakodnevnim životom i da ti da silu potrebnu za svedočenje (Galaćanima 5:16, 17 i Dela 1:8).
________________________________________
VAŽNOST HRIŠĆANSKOG ZAJEDNIŠTVA
U Jevrejima 10:25 apostol Pavle nas opominje da ne zaboravimo da se zajedno sakupljamo… već da hrabrimo jedan drugoga… Nekoliko grana zajedno lepo gori, ali izvadite li jednu iz vatre, brzo će se ugasiti. Isto je s tvojim zajedništvom s drugim hrišćanima. Ako ne posećuješ crkvu gde se slavi Hrist i propoveda Njegova Reč, preuzmi inicijativu i pridruži se ljudima koji su takodje pronašli Hrista kao svog Spasitelja i iskusili Njegovu ljubav.
Želiš li podeliti svoje otkriće?