100_4120

Joseph i Alice Lear, misionari su crkve Assemblies of God (Skupština Božjih). Služe u Srbiji od 2010. godine. Njihova vizija zajedno sa HJC je da dosegnemo Balkan kroz evangelizaciju, kroz osnivanje lokalnih crkava i kroz pripremu slugu Božjih.
Joseph je doktorirao na Westminsterskom Teološkom Fakultetu, a Alice je diplomirala u oblasti misije i teologije.
Ranije su služili više godina u Zapadnoj Africi, u Maliju i u Burkina Faso. Bili su uključeni u evangelizacione kampanje, u osnivanje lokalnih crkava, u dečjoj misiji i u prevođenju. Takođe su pomagali u osnivanju škole za opismenjavanje na Bambarskom jeziku i poučavali su u Bambarskoj Biblijskoj školi u Burkina Faso. Pre nego što su postali misionari unutar Assemblies of God (Skupština Božjih) godine 1989, bili su misionari u Americi i započeli crkvu u Patersonu, NJ.
Sa Global University u Springfieldu, MO, služili su kao misionari, i bili su uključeni u izgradnji kurseva za duhovnu službu na francuskom i engleskom jeziku. Takođe su koordinirali projekat za pisanje kursa za evangelizaciju i učeništvo.