Vreme i mesto
Nastava škole se odvija u Hristovoj Jevanđeoskoj Crkvi u Zrenjaninu (Pastor Jovica Popov) svakog drugog vikenda u mesecu, od oktobra do maja (nastava počinje u subotu, u 9:30, i završava se u nedelju, u 15:00). Registracija traje od 8:15 do 9:15 ujutro. Škola obezbeđuje obroke i prenoćište.
Nastavni plan
Biblijska škola Milost koristi materijale škole „Global University“, uključujući i kurseve Centra za evanelizaciju i učeništvo. Koristi, takođe, i materijale Biblijske škole „Bereja“ i druge materijale zasnovane na Bibliji. Kurseve drže kompetentni predavači sa ciljem da pripreme studente za Gospodnju službu.
Transfer kredita
Škola nudi dvogodišnji nastavni plan od 16 kurseva. Uspešno završavanje svih 16 kurseva donosi 16 kreditnih bodova za Global University (ako student ispuni sve zahteve GU-a). Studenti takođe imaju po jedan čas teološkog engleskog jezika u mesecu.
Uslovi upisa
Budući studenti treba da ispune molbu za upis i da je predaju školi. Takođe, treba da imaju pismenu preporuku od svog pastira, u kojoj pastir izjavljuje da student ima poziv od Boga za službu evanđelja i da crkva i pastir podržavaju studenta u želji da služi.
***Oni koji stanuju daleko i planiraju da stižu u školu već u petak, treba da kontaktiraju pastira Jovicu Popova.
Školarina
Zbog finansijskih poteškoća u Srbiji, trenutno ne naplaćujemo školarinu. Studenti su odgovorni jedino za troškove puta do škole i nazad.
Adresa škole: 9. Januara 1 d, Zrenjanin
Telefon: (Jovica Popov) +381(0)642639816 +381(0)23544185
Email: pentbibskolmilost@gmail.com
Studenti mogu da počnu studije na početku svakog modula. Modul svakog kursa traje jedan mesec – svaki modul se sastoji od jednog kursa.
Škola nudi sledeće kurseve u periodu od dve godine:
STUDIJE NA PRVOJ GODINI
Oktobar/novembar
Lokalna crkva u evangelizaciji
Udžbenik: Naviještanje radosne vijesti
Rimljanima: Opravdanje kroz veru
Udžbenik: Živi u Kristu
Decembar/januar
Uvod u biblijsko dušebrižništvo
Udžbenik: Riješavanje životnih problema
Dela: Delovanje Svetog duha u vernicima
Udžbenik: Duhovni darovi
Februar/mart
Molitva i obožavanje
Udžbenik: Molitva i obožavanje
Uvod u teologiju: pentekostalna perspektiva
Udžbenik: Temeljne istine
April/maj
Uvod u homiletiku
Udžbenik: Propovijedanje i poučavanje
Pregled Novog zaveta
Udžbenik: Kraljevstvo, moć i slava
STUDIJE NA DRUGOJ GODINI
Oktobar/novembar
Pregled Starog zaveta
Udžbenik: Šatori, hramovi i palače
Crkva: od dana pedesetnice do reformacije
Udžbenik: Kršćanskazrelost
Decembar/januar
Efikasno rukovodstvo
Udžbenik: People Tasks and Goals (prevod je u toku)
Uvod u biblijsku teologiju
Udžbenik: Savjetnik, učitelj i vodič
Februar/mart
Pastirska služba
Udžbenik: Crkva u službi
Uvod u hermeneutiku: Kako protumačiti Bibliju
Udžbenik: Proučavanje Biblije
April/maj
Osnivanje novih crkava
Udžbenik: Starting New Churches (prevod je u toku)
Sinoptička jevanđelja: Hristov život i učenje
Udžbenik: Odgovorni Kršćanin