Pentekostna biblijska škola Milost (PBŠM) je hristocentrični obrazovni centar. Cilj škole je da obučava vođe ispunjene Svetim Duhom, vođe koje je Bog pozvao u Gospodnju službu. Škola nudi biblijske kurseve na srpskom jeziku. Kursevi pružaju obuku za praktičnu hrišćansku službu.